lørdag 4. september 2010

Sve moje pdf historijske knjiga puno pozdrava od Jack-a

Alojz Benac - Stećci
 • Amir Al Zubi - Naš dedo Alija

 • Ante Nazor - Poljičani u Morejskom ratu (1684.-1699.)

 • Ante Škegro - Eksploatacija željeza u Bosni u Rimsko doba

 • Ante Škegro - Jesu li Bosanski muslimani, odnosno Bošnjaci, potomci Japodskog plemena Posena

 • Antun Hangi - Život i običaji Muslimana u Bosni i Hercegovini

 • Armija BiH - Operacija Uragan '95 - Oslobadjanje Vozuće i Ozrena

 • Armija Bosne i Hercegovine – zbirka ratnih reportaža i intervjua

 • Arsa Pajević - Iz Crne Gore i Hercegovine: uspomene vojevanja za narodno oslobođenje 1876.

 • Artur DŽ. Evans - Ilirska pisma

 • Artur DŽ. Evans - Kroz Bosnu i Hercegovinu peške tokom pobune augusta i septembra 1875.

 • Asmir Hasičić - Slavonija u sastavu Osmanskog carstva (diplomski rad)

 • Atif Purivatra - JMO u političkom životu Kraljevine SHS

 • Avdo Sućeska - Prilog izučavanju lokalne vlasti u našim zemljama u vrijeme Turaka

 • Avdo Sućeska - Sarajevo u bunama 17 i 18 stoljeća

 • Bakir Tanović - Ćurčića Vakuf

 • Balkanski Ratovi

 • Behija Zlatar - Vakuf Gazi Mehmed-bega Isabegovića u Sarajevu

 • Behija Zlatar - Zlatno doba Sarajeva (XVI stoljeće)

 • Bejdo Felić - Peti Korpus 1992-1995

 • Biblioteka grada Sarajeva 1947. - 2007.

 • Bihać: porijeklo prezimena i naselja

 • Bihor i Korita (1967 izdanje)

 • Bilten - Prva Vazduhoplovna brigada ARBiH

 • Bogomili - Bibliografija

 • Bogumil Hrabak - Herceg Novi u doba bosansko-hercegovačke vlasti (iz zbornik radova Boka 10)

 • Bogumil Hrabak - Napadi Senjskih uskoka na Zažablje, Popovo i Trebinje

 • Bogumil Hrabak - Uskočko i tursko pustošenje Severne Dalmacije (1540.-1570.)

 • Boris Nikšić - Spis o ustrojstvu Osmanskog Dvora Nikole Matije Iljanovića

 • Bosna, Bošnjaštvo i Bosanski jezik

 • Bošnjačko nacionalno vijeće - Izvod iz liste nepokretnih kulturanih dobara i spomenika kulture sandžačkih Bošnjaka

 • Branislav M. Nedeljković - Postojbina prvog bosanskog bana Borića

 • Bratislava Vladić-Krstić - O ulozi trgovina u proizvodnji i prodaji platna u okolini Dervente u Bosanskoj Posavini

 • Breda Vlahović - Etnička obeležja u kulturi stanovanja novopazarskog kraja

 • Budimir Miličić - Historiografska analiza pravne regulative o djelimičnoj nacionalizaciji zemljišta seljaka u Jugoslaviji 1953-1956. godine

 • Ćiro Truhelka - Historička podloga agrarnog pitanja u Bosni

 • Ćiro Truhelka - Studije o podrijetlu

 • David M. Berman - Heroji Treće gimnazije: ratna škola u Sarajevu 1992-1995

 • Dino Mujadžević - Mühimme defter iz 1552. – osmanski izvor za povijest Slavonije i Srijema

 • Dino Mujadžević - Osmanska osvajanja u Slavoniji 1552. u svjetlu osmanskih arhivskih izvora

 • Dino Mujadžević - Osmansko Carstvo u tranziciji: Osmanski neuspješni put k modernitetu

 • Drugi svjetski rat (knjiga 1)

 • Drugi svjetski rat (knjiga 2)

 • Drugi svjetski rat (knjiga 3)

 • Dva prva popisa Zvorničkog Sandžaka 1519 i 1533

 • Dubravko Lovrenović - Fojnički Grbovnik, Ilirska Heraldika i Bosansko Srednjovjekovlje

 • Dubravko Lovrenović - Proglašenje Bosne Kraljevstvom

 • Džemal Hatibović - Bosanci i Bošnjaci

 • Dževad Juzbašić - O Sarajevu kao saobraćajnom centru u doba AU uprave

 • Đorđe Pejanović - Stanovništvo BiH

 • Đuro Basler - Arhitektura Kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini

 • Đuro Basler - Slana vrela u BiH u historijskim izvorima (Naš krš broj 10-11 iz 1981)

 • Đuro Tošić - Bosanski "lutajući vitezovi" Paštrovići

 • Edin Mutapčić - Bošnjačke (Muslimanske) političke stranke prema agrarnoj reformi u Bosni i Hercegovini (1918-1923)

 • Edhem Omerović Tito - Fragmenti tajnog koncepta pripreme agresije na Bosnu

 • Edhem Omerović Tito - Uloga i značaj Senada Mehdina Hodžića u odbrani BiH

 • Ehli-Islam - Bezakonja okupacione uprave u Bosni i Hercegovini

 • Ejup Mušović - Porijeklo naselja i prezimena Novog Pazara

 • Ejup Mušović - Stanovništvo Rudnika u XV i XVI veku

 • Elma Hašimbegović - Prve vijesti o pojavi hereze u Bosni

 • Enes Durmišević - Prestanak važenja šerijatskog prava kao pozitivnog prava 1945. godine u Bosni i Hercegovini

 • Enes Pelidija - Osnovni rezultati bosanskohercegovačke historiografije osmanskog perioda (od 1463. do kraja XVIII stoljeća) u posljednje dvije decenije XX stoljeća

 • Enes Pelidija - Učešće Bošnjaka u osmansko-ruskom ratu 1736-1739 godine

 • Enisa Gazija-Pajt - Obrazovni sistem u BiH u vrijeme Osmanlija

 • Enver Imamović - Historija Bosanske Vojske

 • Enver Imamović - Neki pogledi na problem rimske eksploatacije srebra u Istočnoj Bosni

 • Enver Imamović - Porijeklo i pripadnost stanovnistva Bosne i Hercegovine

 • Enver Redžić - Bosna i Hercegovina u drugom svjetskom ratu

 • Enver Redžić - Istoriografija o "Muslimanskoj naciji"

 • Enver Redžić - Muslimansko autonomaštvo i 13 SS divizija

 • Esad Bajić - Konjičke džamije

 • Esad Hrvačić - Vakuf - Trajno dobro

 • Esad Kurtović - Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000

 • Esad Kurtović - Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu (1980.-1998.)

 • Esad Kurtović - "Državni depozit" u Dubrovniku 1406. - 1413. godine

 • Esad Kurtović - Vidovski, Vidovo polje i Stolac - Prvi pisani pokazatelji

 • Esad Pašalić - Novi prilozi poznavanju rimskih cesta u BiH

 • Enes Pelidija - O privredi Sarajeva u 18 stoljeću

 • Esad Zgodić - Vladimir Ćorović: Pansrbizam, Bosna i Bošnjaci

 • Evlija Čelebi - Putopis

 • Fadil Ademović - Atif Purivatra - život i djelo

 • Fadil Ademović - Princ palikuća u Sarajevu

 • Faruk Bogučanin - Prvi doseljeni Bošnjaci Amerike

 • Fatima Žutić - Sofija Pletikosić, Safijja-hanum, i rasprava o emancipaciji i školovanju žene muslimanke

 • Fatmir Alispahić - Marketing tragedije

 • Fehim Spaho - Počeci kulturno-prosvjetnog rada u Sarajevu

 • Fenomen “krstjani” u srednjovjekovnoj Bosni i Humu - zbornik radova

 • Fikret Muslimović - Argumenti i sjećanja o ratu (isječci)

 • Fojnički grbovnik

 • Fond za Humanitarno pravo - Bukovica

 • Fond za humanitarno pravo - Otmica u Štrpcima

 • Franjo Rački - Dubrovački spomenici o odnošaju dubrovačke obćine naprama Bosni i Turskoj godine razspa bosanske kraljevine

 • František Šistek - Balkanski muslimani u postkomunističkim zemljama

 • Gacko: Prezimena i naselja

 • Hajrudin Hadžić: Pjesme, napjevi i narodni običaji Kraljeve Sutjeske i šire okolice

 • Hakija Avdić - Paše i begovi Bihora

 • Halil Inaldžik - Osmansko carstvo u klasično doba 1300 -1600

 • Hamdija Kreševljaković - Gazi Husrev-beg

 • Hamdija Kreševljaković - Kapetanije u BiH

 • Hamdija Kreševljaković - Štamparije u Bosni za vrijeme turskog vremena 1529-1878

 • Hans Fritz - Bošnjak

 • Hans Schneller - Državno-pravni položaj Bosne i Hercegovine (1893)

 • Hatidža Čar-Drnda - Društveni i pravni položaj žene muslimanke u osmanskoj Bosni

 • Hazim Šabanović - Bosanski Pašaluk

 • Historijska čitanka - Otomansko carstvo

 • Historijska čitanka - Države i nacije u jugoistočnoj Evropi

 • Historijska čitanka - Balkanski ratovi

 • Historijska čitanka - Drugi svjetski rat

 • Historijski mitovi na Balkanu - Zbornik radova

 • Hivzija Hasandedić - Spomenici kulture Turskog doba u Mostaru

 • Hrvoje Petrić - Neki aspekti odnosa ljudi i okoliša na granici habsburškog i osmanskog imperijalnog sustava u ranome novom vijeku na primjeru koprivničkog područja u 16. i 17. stoljeću

 • Husnija Kamberović - Husein - kapetan Gradaščević, 1802-1834. biografija uz dvjestotu godišnjicu rođenja

 • Husnija Kamberović - Novije tendencije u historiografiji u Bosni i Hercegovini

 • Husnija Kamberović - Rasprave o bosanskim granicama 1946. godine

 • Ibrahim Karabegović - Sarajevo u očima stranih putopisaca od polovine 16 do kraja 17 st.

 • Ibrahim Kemura - Izdavačka djelatnost “Narodne uzdanice”

 • Ibrahim Pašić - Od hajduka do četnika

 • Ilija Garašanin - Načertanije

 • Iljas Hadžibegović - Fojnica 1878-1918

 • Islamska Zajednica BiH - Monografija Imami Šehidi

 • Islamska Zajednica BiH - Statistika stradanja službenika i objekta tokom Agresije

 • Ismet Smailović - Muslimanska imena orijentalnog porijekla u BiH

 • Ivan Franjo Jukić - Narodne piesme Bosanske i Hercegovačke

 • Ivan Frano Jukić - Putopisi i istorisko-etnografski radovi

 • Ivan Franjo Jukić - Sabrana djela Ivana Franje Jukića I

 • Ivan Franjo Jukić - Sabrana djela Ivana Franje Jukića II

 • Ivan Franjo Jukić - Sabrana djela Ivana Franje Jukića III

 • Ivan Lepušić - Slike iz Bosne (1891)

 • Ivan Lučić - Kraljevstvo Dalmacije i Hrvatske

 • Ivan Mužić - Vjera crkve bosanske

 • Ivan Zovko - Bolesti i lijekovi po Bosni i Hercegovini

 • Ivan Zovko - Narodna jela i pića po Bosni i Hercegovini

 • Ive Mažuran - Pakrački ili Cernički sandžak

 • Ivo Banjac - Odnos hrvatske politike prema Bosnjacima za vrijeme Kraljevine SHS i za vrijeme NDH

 • Ivo Bojanovski - BIH u Antičko doba

 • Izudin Duraković, Mirzet Hamzić - Press OG-2 - od OpSTO do OG-2

 • Izudin Duraković, Mirzet Hamzić - Press OG-2 - Uspjesi u '94 godini

 • Jaroslav Šidak - Ćiro Truhelka — njegov život i rad : (u povodu 10-godišnjice njegove smrti)

 • Jaroslav Šidak - Današnje stanje pitanja “Crkve bosanske” u historijskoj nauci

 • Jovan Cvijić - O iseljavanju bosanskih Muhamedanaca

 • Jan Willem Honig, Norbert Both - Srebrenica - hronika ratnog zločina

 • Jernej Andrejka - Slovenski fantje v Bosni in Hercagovini

 • Jevto Dedijer - Hercegovina

 • Josip Eugen Tomić - Zmaj od Bosne

 • Jusuf Žiga - Kome i zašto je smetalo Bošnjaštvo

 • Karl Kaser - Popis Like i Krbave 1712. godine

 • Kartografska zbirka Bošnjačkog instituta u Sarajevu

 • Kemal Duraković - Na istočnom bedemu Bosne (Ratna hronika zvorničkog zaleđa)

 • Kemal Duraković - Na istočnom bedemu Bosne II

 • Kemal Duraković - Na istočnom bedemu Bosne III

 • Kemal Hrelja - Kako je živio narod 1918-1941

 • Ko je ko u bh. dijaspori - Doktori nauka i naučno istraživački radnici

 • Ko je ko u bh. dijaspori - Pisci

 • Korijeni medicine i zdravstva u BIH

 • Krajište Isa-Bega Isakovića

 • Krešimir Kužić - Osmanlijski zapovjedni kadar u tvrdjavama Klis, Lončarić i Kamen oko 1630 godine

 • Krešimir Kužić - Zašto bi trebalo terminom “kamik” zamijeniti termin “stećak”

 • Lamija Hadžiosmanović - Knjiga i biblioteka Bošnjaka u Sarajevu i drugim mjestima u vrijeme Osmanske vladavine

 • Lamija Hadžiosmanović - Privatne biblioteke Osmanskog perioda u Bosni i Hercegovini

 • Leo Pfefer - Istraga u Sarajevskom atentatu

 • Lovorka Čoralić, Ivana Prijatelj Pavičić - Ivan iz Vrane – mletački admiral u Lepantskom boju (1571.)

 • Leon Biliński - Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilińskog

 • Madžida Bećirbegović - Džamije s drvenom munarom u BiH

 • Marin Knezović - Ivan Kukuljević Sakcinski o Bosni i Hercegovini u doba preporoda

 • Josip Kljajić - Vojnokrajiški čardaci u Slavonsko-srijemskom Posavlju u 18. i 19. stoljeću

 • Marko Vego - Iz istorije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine

 • Marko Vego - Naselja Bosanske srednjovjekovne države

 • Marko Vego - Postanak srednjovjekovne bosanske države

 • Marko Vego - Zbornik srednjovjekovnih natpisa BiH I

 • Mato Ðaković - Moji razgovori sa Alijom

 • Mauro Orbini o Bosni i Humu

 • Mehmed Alagić - Ratna sjećanja (isječci)

 • Mehmed Begović - Izvori Turskog prava od XIV-XIX vijeka

 • Mehmed Begović - O adetima (pravnim običajima)

 • Mehmed Begović - Porodični vakufi

 • Mehmed Handžić - Islamizacija u BiH

 • Mesud Šadinlija - 1. Slavna Brigada Sarajevo

 • Mevludin Mahmutbegović - Živiničke Ose

 • Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak - Muslimani u BiH

 • Mensur Seferović - Vojska za jedno ljeto (I dio)

 • Mensur Seferović - Vojska za jedno ljeto (II dio)

 • Mensur Seferović - Vojska za jedno ljeto (III dio)

 • Merisa Karović - Muslimanske milicije u Bosni i Hercegovini 1941.-1945.

 • Mihailo Dinić - Dubrovčani kao feudalci u Srbiji i Bosni

 • Milan Kruhek - Kostajnica u protuturskoj obrani Hrvatskoga Kraljevstva

 • Milan Kruhek - Križevačka tvrđava i utvrde Križevačke kapetanije

 • Milan Prelog - Povijest Bosne

 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu

 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Informativna brošura za bosanskohercegovačke iseljenike

 • Mirsad Mahmutović - Dijaspora: jučer, danas, sutra

 • Mitar Papić - Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije

 • Mitar Papić - Tragom kulturnog nasljeđa

 • Mladen Ančić - Kasnosrednjovjekovni Stolac

 • Muhamed Čajlaković - Nastanak i razvoj institucije vakufa s posebnim osvrtom na vakuf u BiH

 • Muhamed Hadžijahić - Povijest Bosne u IX i X stoljeću

 • Muhamed Hamidović - Studija - Principi i metodološki postupak za obnovu Ferhad-pašine džamije u Banjoj Luci

 • Muharem Omerdić - Derviši i tekije u Sarajevu

 • Mula Mustafa Bašeskija - Ljetopis (1746 - 1804) (dio I)

 • Munib Maglajlić - Bošnjaci i Bosna (Ogledanje na temu: ime, jezik i pismo, domovina, država)

 • Munir Gavrankapetanović - U plamenu kušnje

 • Murad Hofmann - Evropa i njeni muslimanski susjedi: konflikt ili pomirenje?

 • Muris Idrizović - Prve bošnjačke književnice

 • Mustafa Imamović - Bošnjački etnos: identitet i ime

 • Mustafa Imamović - Historija Bošnjaka

 • Mustafa Memić - Bošnjaci Crne Gore

 • Mustafa Memić - Muslimani iz Crne Gore u Albaniji

 • Mustafa Memić - Sarajevo kao migracioni centar muslimana iz Crne Gore

 • Mustafa Traljić - Sarajevski grad Vratnik

 • Nada Klaić - Srednjovjekovna Bosna

 • Naser Orić - Srebrenica svjedoči i optužuje - 1992-1994

 • Nedžad Latić - Boja Povijesti (Izetbegovićeve godine '83-'03)

 • "Nedim Filipović" - Islamizacija u BiH (dio)

 • Nedžad Kurto - Arhitektura u Austrougarskom periodu

 • Nedim Šarac - Politički život u Sarajevu između dva svjetska rata

 • Nihad Čengić - Begova džamija kao djelo umjetnosti

 • Nijaz Mesihović - Evropa predrasuda i budućnost malih naroda

 • Nijaz Veladžić-Veljun - Krajiške gazije

 • Ni krivi, ni dužni - Knjiga nestalih općine Prijedor

 • Noel Malcolm - Povijest Bosne

 • Nusret Šehić - Četništvo u Bosni i Hercegovini (1918.-1941.)

 • Nusret Šehić - BiH (1918-1925)

 • Omer Hadžiselimović - Na vratima Istoka

 • Omer Ibrahimagić - Dejton - Bosna u Evropi - Pravna sustina Dejtona (VKBI)

 • Omer Ibrahimagić - Državno pravni razvitak Bosne i Hercegovine

 • Opširni popis Bosanskog sandžaka 1604

 • Opširni popis Kliškog Sandžaka iz 1550. godine

 • Pavao Anđelić - Bobovac i Kraljeva Sutjeska

 • Pavao Anđelić - Trgovište, varoš i grad u srednjovjekovnoj Bosni

 • Pešterska visoravan - Putopis

 • Petar Vlahović - Značaj novopazarskog kraja za proučavanje narodnih običaja

 • Praistorija jugoslavenskih zemalja - V Željeno doba, CBI, Sarajevo, 1987.

 • Preporod - Arhiva Genocida

 • Prijedorski kraj

 • Prokopije Čokorilo, Joanikije Pamučina, Staka Skenderova - Ljetopisi

 • Radmila Tričković - Spisak muhafiza Beograda od 1690-1789 godine

 • Rasim Delić - Čast je braniti Bosnu

 • Rasim Hurem, Seka Brkljača - Historiografska literatura o Bosni i Herecegovini u Drugom svjetskom ratu objavljena nakon 1980. godine u zemlji i inostranstvu

 • Rašid Durić - Trajna tradicija

 • Ratimir Gašparović - BiH na geografskim kartama od prvih početaka do kraja XIX vijeka

 • Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije: zbornik radova

 • Richard Holbrooke - Završiti rat

 • Risto Besarović - Iz kulturnog života u Sarajevu pod austrougarskom upravom

 • Risto Miličević - Hercegovačka prezimena

 • Robert J. DONIA – Sarajevo: Biografija grada - sadržaj

 • Robert J. Donia - Geneza opsade Sarajeva

 • Rožaje i Štavički kraj (1960 izdanje)

 • Rusmir Mahmutahmutćehajić - Stolačka čaršija u vidiku perenijalne filozofije (prvi dio)

 • Rusmir Mahmutahmutćehajić - Stolačka čaršija u vidiku perenijalne filozofije (drugi dio)

 • Sadžida Šahmanović - Bosna i Hercegovina na starim geografskim kartama u kartografskoj zbirci Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

 • Sadžida Šahmanović - Bibliografija - Geografski pregled

 • Sadik Šehić - Gradačac

 • Sadik Šehić - Zmaj Od Bosne

 • Safet Bandžović - Balkanizacija Balkana

 • Safet Bandžović - Bosna i Hercegovina u raspravama i odlukama Drugog zasjedanja AVNOJ-a

 • Safet Bandžović - Bošnjaci u postjugoslovenskoj srpskoj historiografiji

 • Safet Bandžović - Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i CG tokom XIX stoljeća

 • Safet Bandžović - Migraciona kretanja muslimanskog stanovništva na Balkanu krajem 19 stoljeća

 • Safet Bandžović - O djelovanju "Gajreta" u Sandžaku između dva svjetska rata

 • Safvet-beg Bašagić: Kratka uputa u prošlost BiH

 • Safvet-beg Bašagić - Znameniti Bošnjaci (dio)

 • Salim A. Hadžić - Muslimani u Austriji

 • Salih Jalimam - Bošnjaci - politički osuđenici u Kazneno-popravnom domu u Zenici, 1945.-1954. godine

 • Salih Jalimam - Historija Bosanskih Bogomila

 • Salih Jalimam - Zagonetka postojanja

 • Salih Jalimam - Zenički kraj kroz arheološke spomenike

 • Salih Kulenović - Etnologija sjeveroistočne Bosne

 • Samrtno Srebreničko ljeto ‘95.

 • Sarajevska vijećnica

 • Sead Omerbegović, Halid Tubić - Kalesija, priprema i odbrana od agresije 1992

 • Sead Omerbegović, Enver Jukanović, Muharem Avdić - Vrijeme odluka i otpora, Kalesija 92-95

 • Sedad Bešlija - Islamska kultura u BiH do kraja XVI stoljeća

 • Sefard 92: Zbornik radova

 • Seka Brkljača - Vojna industrija u BiH i vojno privredni interesi nacističke Njemačke

 • Semiha Kačar - Prava i slobode u Sandžaku

 • Semir Osmanagić - Bosanska piramida sunca

 • Senija Milišić - Historiografska literatura - O Bosni i Hercegovini, objavljena u zemlji i inostranstvu, a koja se odnosi na socijalistički period (1945-1992.)

 • Senija Milišić - O pitanju emancipacije muslimanske žene u Bosni

 • Senija Milišić - O razvoju nauke, prosvjete i kulture u Bosni i Hercegovini 1943-2003. godine

 • Senko Rašljanin - Šerijatski sudovi u Kraljevini Jugoslaviji

 • Sidžil Mostarskog Kadije

 • Sidžil Nevesinjskog Kadije

 • Sidžil Tešanjskog kadiluka (1740-1752)

 • Sima Ćirković - Jedan prilog o banu Kulinu

 • Smail Čekić - Agresija na Bosnu i Hercegovinu (I dio)

 • Smail Čekić - Agresija na Bosnu i Hercegovinu (II dio)

 • Smail Čekić - Genocid nad Bosnjacima Srebrenice

 • Smail Čekić - Istraživanje žrtava genocida sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

 • Spisak poginulih branitelja i civila tokom opsade Sarajeva

 • Spomenički fond Kantona Sarajevo - Ocjena stanja spomeničkog fonda grada Sarajeva nakon rata 1996-2000

 • Srednjovjekovna crkva Bosanska

 • Stipe Banović - Datum pogibije opjevanog junaka Bojčića Alije

 • Stipe Gunjača - Prinos poznavanju porijekla i načinu prijevoza stećaka

 • Suad Ćupina - Izdaje i obrana Hercegovine 1991 - 1995 (isječci)

 • Suad Mahmutović - Pravni položaj muslimana u Austriji s akcentom na bošnjačku populaciju

 • Sulejman Aličković - Bogomili Sandžaka: osvrt na historiju Bošnjaka Sandžaka

 • Svjetlo riječi i IDC - Ubijeni i nestali Hrvati Bosne i Hercegovine (1991-1995)

 • Šaban Hodžić - Migracije muslimana iz Srbije u Bosnu

 • Šaćir Filandra - Bošnjaci i Bosna (Povodom obilježavanja stogodišnjice osnivanja Muslimanske narodne organizacije)

 • Šaćir Filandra - Bošnjačka politika u XX. stoljeću

 • Šaćir Filandra - Ko je ko u Bošnjaka?

 • Šarl Irijart - Bosna i Hercegovina - putopis iz vremena ustanka 1875-1876.

 • Šefik Bešlagić - Leksikon stećaka

 • Šeki Radončić - Kobna sloboda: Deportacija bosanskih izbjeglica iz Crne Gore

 • Šerbo Rastoder - Religija i politika 1991-1999 (Pogled iz crnogorske perspektive)

 • Tado Oršolić - Sudjelovanje dalmatinskih postrojbi u zaposjedanju Bosne i Hercegovine 1878.

 • Todor Kruševac - Bosanskohercegovački listovi u XIX veku

 • Todor Kruševac - Petar Kočić - dokumentarna građa

 • Toma Kovačević - Opis Bosne i Hercegovine

 • TO Okruga Tuzla - Ratni izvjestaji Maj-Juni 1992

 • Toma Popović - Trgovci muslimani u balkanskoj spoljnoj trgovini u XVI vijeku

 • Tomislav Kraljačić - Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882-1903)

 • Tomo Dragičević - Čega se čuva žena u Bosni dok je trudna

 • Ugo Vlaisevljević - Rat kao najveći kulturni događaj

 • Unisa Suljagić - BiH pješadijska regimenta br. 2 u svjetskom ratu od 1914-1918

 • Univerzitetsko sportsko društvo "Bosna" 1947 - 2007., pdf

 • Uzeir Bavčić - Bosanski ustav

 • Ужице - "Ослобођење града од Турака"

 • Ужице - Муслиманска имања и урбанизација вароши (1862-1878.)

 • Vahid Karavelić - Agresija na Bosnu i Hercegovinu (Sjeveroistočna Bosna 1991-1992)

 • Vahid Karavelić - Opsada i odbrana Sarajeva

 • Vesna Mušeta Aščerić - Bosanski stil - jedna od osobenosti bosanskog srednjovjekovlja

 • Vesna Mušeta-Aščerić - Srednjovjekovna naselja na mjestu današnjeg Sarajeva

 • Vid Vuletić Vukasović - Narodna kuća ili dom s pokućstvom u Dalmaciji, u Hercegovini i u Bosni

 • Vladislav Skarić - Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije

 • Vlajko Palavestra - Legende iz Starog Sarajeva

 • Vjekoslav Klaić - Poviest Bosne do propasti kraljevstva 1882

 • Vojin Dimitrijević - Može li se država-nacija na Balkanu pomiriti sa svojim građanima

 • Vojislav Bogićević - Pismenost u Bosni i Hercegovini

 • Zagrebačka džamija

 • Zbornik Dokumenata i Podataka NOR-a. tom XIV - Dokumenti četničkog pokreta Draže Mihailovića (1941 i 1942)

 • Zbornik radova - Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja

 • Zbornik radova - Toma Arhiđakon i njegovo doba

 • Zijad Šehić - Historiografska literatura o Bosni i Hercegovini u austrougarskoj epohi (1878 –1918.) objavljena u zemlji i inozemstvu posljednje dvije decenije (1980-1998.)

 • Žarko Muljačić - Jedno nepoznato izvješće iz Dubrovnika o stanju u Otomanskom Carstvu (1531.)
 • 9 kommentarer:

  1. Pozdrav!
   Videla sam na spisku knjigu Halila Inalcika, Osmansko carstvo u klasicno doba 1300-1600. godine, koju ne mogu nigde da pronadjem a potrebna mi je za doktorat. Da li bih mogla nekako da dobijem njenu PDF verziju?
   Hvala unapred!
   Srdacan pozdrav
   MILKA LJUBOJA
   e-mail. milkaljuboja@gmail.com

   SvarSlett
  2. Bošnjaci (islamizovani Srbi)najsretnijim periodom svoje istorije smatraju okupatorsku Osmansku imperiju. Istu onu imperiju koja je napuštanjem Bosne i Hercegovine ostavila 97% nepismenog stanovništva. Zbog par mostova, džamija i kupatila, Bošnjaci ne mogu prežaliti feudalno uredjenje zemlje.Turci su potcenjivali i ismejavali muslimane nazivajuci ih Bošnjacima, što u doslovnom prevodu znači preznoglav, tvrdoglav.Zašto su muslimani/Muslimani/Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, – nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH, u kojoj bi vladali i oni i njihov jezik.Znatan broj muslimana i ne žele da budu Bošnjaci, već se izjašnjavaju po verskoj pripadnosti.Narod Bosne su činili i danas čine samo Srbi izdvojeni na tri vere: pravoslavnu, katoličku i islamsku.Bosanski muslimani su najbolji primjer kako se lako manipuliše jednim narodom koji se odrekne svoje prošlosti.Oni istoriju izvrću i tumače kako njima odgovara da bi dokazali da je Bosna navodno njihova država, da su oni najstariji narod. Pričaju o pradomovini i kontinutitetu državnost od 1.000 godina, što nema nikakve veze sa istorijom. Prvi značajniji bosanski vladar verovao je :U ime Oca i Sina i Svetoga Duha Amin....

   SvarSlett
  3. jel mogu dobiti sve knjige koje posedujete u vezi austrougarske okupavije bih od 1878 do 1918, unapred hvala

   SvarSlett
  4. druze motete mi poslat mailom sve te knjige elvis.kudumovic85@gmail.com

   SvarSlett
  5. druze motete mi poslat mailom sve te knjige elvis.kudumovic85@gmail.com

   SvarSlett
  6. @max kmetu gusle u ruke ili plug, nije za tebe nauka, nego se naderi gibanice pa za plug.

   SvarSlett
  7. Ovaj Bosnjak pravoslavac, gore navedeni Max.. Lupa isto ono sto i vecina njegovih od 1900 i neke pa na ovamo. Skinite se vi Bosnjaci pravoslavci nama Bosnjacima muslimanima sa k... a usput i Bosnjacima katolicima, jwr nas gnjavite svojom Srboguslorakijohistorijom.. Ili sto obican puk bi rekao o..... te.Molimo Max popuni naznacene tacke, tocke te rjesi mozgalicu

   SvarSlett
  8. Ovaj Bosnjak pravoslavac, gore navedeni Max.. Lupa isto ono sto i vecina njegovih od 1900 i neke pa na ovamo. Skinite se vi Bosnjaci pravoslavci nama Bosnjacima muslimanima sa k... a usput i Bosnjacima katolicima, jwr nas gnjavite svojom Srboguslorakijohistorijom.. Ili sto obican puk bi rekao o..... te.Molimo Max popuni naznacene tacke, tocke te rjesi mozgalicu

   SvarSlett
  9. molim vas da mi posaljete pdf knjige Hazim Šabanović - Bosanski Pašaluk na maile: edin.imamovic3@gmail.com

   SvarSlett