lørdag 11. september 2010

BOSNJACI su bili GRADSKA GOSPODA i vecinsko stanovnistvo u svim BH gradovima prilikom dolaska A-U

Prilikom dolaska A-U i prvog popisa 1879.god.
viewtopic.php?f=38&t=152
može se vidjeti da je u skoro
SVIM GRADOVIMA BH Bošnjaci bili većinsko stanovništvo

a naročito u SVIM GRADOVIMA koji su danas u ŠUMSKOJ REPUBLICI

BOSNJACI su bili GRADSKA GOSPODA i vecinsko stanovnistvo u svim BH gradovima prilikom dolaska A-U

http://historijaipolitikabih.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119:bosnjaci-su-bili-gradska-gospoda-i-vecinsko-stanovnistvo-u-svim-bh-gradovima-prilikom-dolaska-a-u-i-prvog-popisa-1879-godine&catid=3:historija-bih-od-1878-1918&Itemid=57

lørdag 4. september 2010

Sve moje pdf historijske knjiga puno pozdrava od Jack-a

Alojz Benac - Stećci
 • Amir Al Zubi - Naš dedo Alija

 • Ante Nazor - Poljičani u Morejskom ratu (1684.-1699.)

 • Ante Škegro - Eksploatacija željeza u Bosni u Rimsko doba

 • Ante Škegro - Jesu li Bosanski muslimani, odnosno Bošnjaci, potomci Japodskog plemena Posena

 • Antun Hangi - Život i običaji Muslimana u Bosni i Hercegovini

 • Armija BiH - Operacija Uragan '95 - Oslobadjanje Vozuće i Ozrena

 • Armija Bosne i Hercegovine – zbirka ratnih reportaža i intervjua

 • Arsa Pajević - Iz Crne Gore i Hercegovine: uspomene vojevanja za narodno oslobođenje 1876.

 • Artur DŽ. Evans - Ilirska pisma

 • Artur DŽ. Evans - Kroz Bosnu i Hercegovinu peške tokom pobune augusta i septembra 1875.

 • Asmir Hasičić - Slavonija u sastavu Osmanskog carstva (diplomski rad)

 • Atif Purivatra - JMO u političkom životu Kraljevine SHS

 • Avdo Sućeska - Prilog izučavanju lokalne vlasti u našim zemljama u vrijeme Turaka

 • Avdo Sućeska - Sarajevo u bunama 17 i 18 stoljeća

 • Bakir Tanović - Ćurčića Vakuf

 • Balkanski Ratovi

 • Behija Zlatar - Vakuf Gazi Mehmed-bega Isabegovića u Sarajevu

 • Behija Zlatar - Zlatno doba Sarajeva (XVI stoljeće)

 • Bejdo Felić - Peti Korpus 1992-1995

 • Biblioteka grada Sarajeva 1947. - 2007.

 • Bihać: porijeklo prezimena i naselja

 • Bihor i Korita (1967 izdanje)

 • Bilten - Prva Vazduhoplovna brigada ARBiH

 • Bogomili - Bibliografija

 • Bogumil Hrabak - Herceg Novi u doba bosansko-hercegovačke vlasti (iz zbornik radova Boka 10)

 • Bogumil Hrabak - Napadi Senjskih uskoka na Zažablje, Popovo i Trebinje

 • Bogumil Hrabak - Uskočko i tursko pustošenje Severne Dalmacije (1540.-1570.)

 • Boris Nikšić - Spis o ustrojstvu Osmanskog Dvora Nikole Matije Iljanovića

 • Bosna, Bošnjaštvo i Bosanski jezik

 • Bošnjačko nacionalno vijeće - Izvod iz liste nepokretnih kulturanih dobara i spomenika kulture sandžačkih Bošnjaka

 • Branislav M. Nedeljković - Postojbina prvog bosanskog bana Borića

 • Bratislava Vladić-Krstić - O ulozi trgovina u proizvodnji i prodaji platna u okolini Dervente u Bosanskoj Posavini

 • Breda Vlahović - Etnička obeležja u kulturi stanovanja novopazarskog kraja

 • Budimir Miličić - Historiografska analiza pravne regulative o djelimičnoj nacionalizaciji zemljišta seljaka u Jugoslaviji 1953-1956. godine

 • Ćiro Truhelka - Historička podloga agrarnog pitanja u Bosni

 • Ćiro Truhelka - Studije o podrijetlu

 • David M. Berman - Heroji Treće gimnazije: ratna škola u Sarajevu 1992-1995

 • Dino Mujadžević - Mühimme defter iz 1552. – osmanski izvor za povijest Slavonije i Srijema

 • Dino Mujadžević - Osmanska osvajanja u Slavoniji 1552. u svjetlu osmanskih arhivskih izvora

 • Dino Mujadžević - Osmansko Carstvo u tranziciji: Osmanski neuspješni put k modernitetu

 • Drugi svjetski rat (knjiga 1)

 • Drugi svjetski rat (knjiga 2)

 • Drugi svjetski rat (knjiga 3)

 • Dva prva popisa Zvorničkog Sandžaka 1519 i 1533

 • Dubravko Lovrenović - Fojnički Grbovnik, Ilirska Heraldika i Bosansko Srednjovjekovlje

 • Dubravko Lovrenović - Proglašenje Bosne Kraljevstvom

 • Džemal Hatibović - Bosanci i Bošnjaci

 • Dževad Juzbašić - O Sarajevu kao saobraćajnom centru u doba AU uprave

 • Đorđe Pejanović - Stanovništvo BiH

 • Đuro Basler - Arhitektura Kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini

 • Đuro Basler - Slana vrela u BiH u historijskim izvorima (Naš krš broj 10-11 iz 1981)

 • Đuro Tošić - Bosanski "lutajući vitezovi" Paštrovići

 • Edin Mutapčić - Bošnjačke (Muslimanske) političke stranke prema agrarnoj reformi u Bosni i Hercegovini (1918-1923)

 • Edhem Omerović Tito - Fragmenti tajnog koncepta pripreme agresije na Bosnu

 • Edhem Omerović Tito - Uloga i značaj Senada Mehdina Hodžića u odbrani BiH

 • Ehli-Islam - Bezakonja okupacione uprave u Bosni i Hercegovini

 • Ejup Mušović - Porijeklo naselja i prezimena Novog Pazara

 • Ejup Mušović - Stanovništvo Rudnika u XV i XVI veku

 • Elma Hašimbegović - Prve vijesti o pojavi hereze u Bosni

 • Enes Durmišević - Prestanak važenja šerijatskog prava kao pozitivnog prava 1945. godine u Bosni i Hercegovini

 • Enes Pelidija - Osnovni rezultati bosanskohercegovačke historiografije osmanskog perioda (od 1463. do kraja XVIII stoljeća) u posljednje dvije decenije XX stoljeća

 • Enes Pelidija - Učešće Bošnjaka u osmansko-ruskom ratu 1736-1739 godine

 • Enisa Gazija-Pajt - Obrazovni sistem u BiH u vrijeme Osmanlija

 • Enver Imamović - Historija Bosanske Vojske

 • Enver Imamović - Neki pogledi na problem rimske eksploatacije srebra u Istočnoj Bosni

 • Enver Imamović - Porijeklo i pripadnost stanovnistva Bosne i Hercegovine

 • Enver Redžić - Bosna i Hercegovina u drugom svjetskom ratu

 • Enver Redžić - Istoriografija o "Muslimanskoj naciji"

 • Enver Redžić - Muslimansko autonomaštvo i 13 SS divizija

 • Esad Bajić - Konjičke džamije

 • Esad Hrvačić - Vakuf - Trajno dobro

 • Esad Kurtović - Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000

 • Esad Kurtović - Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu (1980.-1998.)

 • Esad Kurtović - "Državni depozit" u Dubrovniku 1406. - 1413. godine

 • Esad Kurtović - Vidovski, Vidovo polje i Stolac - Prvi pisani pokazatelji

 • Esad Pašalić - Novi prilozi poznavanju rimskih cesta u BiH

 • Enes Pelidija - O privredi Sarajeva u 18 stoljeću

 • Esad Zgodić - Vladimir Ćorović: Pansrbizam, Bosna i Bošnjaci

 • Evlija Čelebi - Putopis

 • Fadil Ademović - Atif Purivatra - život i djelo

 • Fadil Ademović - Princ palikuća u Sarajevu

 • Faruk Bogučanin - Prvi doseljeni Bošnjaci Amerike

 • Fatima Žutić - Sofija Pletikosić, Safijja-hanum, i rasprava o emancipaciji i školovanju žene muslimanke

 • Fatmir Alispahić - Marketing tragedije

 • Fehim Spaho - Počeci kulturno-prosvjetnog rada u Sarajevu

 • Fenomen “krstjani” u srednjovjekovnoj Bosni i Humu - zbornik radova

 • Fikret Muslimović - Argumenti i sjećanja o ratu (isječci)

 • Fojnički grbovnik

 • Fond za Humanitarno pravo - Bukovica

 • Fond za humanitarno pravo - Otmica u Štrpcima

 • Franjo Rački - Dubrovački spomenici o odnošaju dubrovačke obćine naprama Bosni i Turskoj godine razspa bosanske kraljevine

 • František Šistek - Balkanski muslimani u postkomunističkim zemljama

 • Gacko: Prezimena i naselja

 • Hajrudin Hadžić: Pjesme, napjevi i narodni običaji Kraljeve Sutjeske i šire okolice

 • Hakija Avdić - Paše i begovi Bihora

 • Halil Inaldžik - Osmansko carstvo u klasično doba 1300 -1600

 • Hamdija Kreševljaković - Gazi Husrev-beg

 • Hamdija Kreševljaković - Kapetanije u BiH

 • Hamdija Kreševljaković - Štamparije u Bosni za vrijeme turskog vremena 1529-1878

 • Hans Fritz - Bošnjak

 • Hans Schneller - Državno-pravni položaj Bosne i Hercegovine (1893)

 • Hatidža Čar-Drnda - Društveni i pravni položaj žene muslimanke u osmanskoj Bosni

 • Hazim Šabanović - Bosanski Pašaluk

 • Historijska čitanka - Otomansko carstvo

 • Historijska čitanka - Države i nacije u jugoistočnoj Evropi

 • Historijska čitanka - Balkanski ratovi

 • Historijska čitanka - Drugi svjetski rat

 • Historijski mitovi na Balkanu - Zbornik radova

 • Hivzija Hasandedić - Spomenici kulture Turskog doba u Mostaru

 • Hrvoje Petrić - Neki aspekti odnosa ljudi i okoliša na granici habsburškog i osmanskog imperijalnog sustava u ranome novom vijeku na primjeru koprivničkog područja u 16. i 17. stoljeću

 • Husnija Kamberović - Husein - kapetan Gradaščević, 1802-1834. biografija uz dvjestotu godišnjicu rođenja

 • Husnija Kamberović - Novije tendencije u historiografiji u Bosni i Hercegovini

 • Husnija Kamberović - Rasprave o bosanskim granicama 1946. godine

 • Ibrahim Karabegović - Sarajevo u očima stranih putopisaca od polovine 16 do kraja 17 st.

 • Ibrahim Kemura - Izdavačka djelatnost “Narodne uzdanice”

 • Ibrahim Pašić - Od hajduka do četnika

 • Ilija Garašanin - Načertanije

 • Iljas Hadžibegović - Fojnica 1878-1918

 • Islamska Zajednica BiH - Monografija Imami Šehidi

 • Islamska Zajednica BiH - Statistika stradanja službenika i objekta tokom Agresije

 • Ismet Smailović - Muslimanska imena orijentalnog porijekla u BiH

 • Ivan Franjo Jukić - Narodne piesme Bosanske i Hercegovačke

 • Ivan Frano Jukić - Putopisi i istorisko-etnografski radovi

 • Ivan Franjo Jukić - Sabrana djela Ivana Franje Jukića I

 • Ivan Franjo Jukić - Sabrana djela Ivana Franje Jukića II

 • Ivan Franjo Jukić - Sabrana djela Ivana Franje Jukića III

 • Ivan Lepušić - Slike iz Bosne (1891)

 • Ivan Lučić - Kraljevstvo Dalmacije i Hrvatske

 • Ivan Mužić - Vjera crkve bosanske

 • Ivan Zovko - Bolesti i lijekovi po Bosni i Hercegovini

 • Ivan Zovko - Narodna jela i pića po Bosni i Hercegovini

 • Ive Mažuran - Pakrački ili Cernički sandžak

 • Ivo Banjac - Odnos hrvatske politike prema Bosnjacima za vrijeme Kraljevine SHS i za vrijeme NDH

 • Ivo Bojanovski - BIH u Antičko doba

 • Izudin Duraković, Mirzet Hamzić - Press OG-2 - od OpSTO do OG-2

 • Izudin Duraković, Mirzet Hamzić - Press OG-2 - Uspjesi u '94 godini

 • Jaroslav Šidak - Ćiro Truhelka — njegov život i rad : (u povodu 10-godišnjice njegove smrti)

 • Jaroslav Šidak - Današnje stanje pitanja “Crkve bosanske” u historijskoj nauci

 • Jovan Cvijić - O iseljavanju bosanskih Muhamedanaca

 • Jan Willem Honig, Norbert Both - Srebrenica - hronika ratnog zločina

 • Jernej Andrejka - Slovenski fantje v Bosni in Hercagovini

 • Jevto Dedijer - Hercegovina

 • Josip Eugen Tomić - Zmaj od Bosne

 • Jusuf Žiga - Kome i zašto je smetalo Bošnjaštvo

 • Karl Kaser - Popis Like i Krbave 1712. godine

 • Kartografska zbirka Bošnjačkog instituta u Sarajevu

 • Kemal Duraković - Na istočnom bedemu Bosne (Ratna hronika zvorničkog zaleđa)

 • Kemal Duraković - Na istočnom bedemu Bosne II

 • Kemal Duraković - Na istočnom bedemu Bosne III

 • Kemal Hrelja - Kako je živio narod 1918-1941

 • Ko je ko u bh. dijaspori - Doktori nauka i naučno istraživački radnici

 • Ko je ko u bh. dijaspori - Pisci

 • Korijeni medicine i zdravstva u BIH

 • Krajište Isa-Bega Isakovića

 • Krešimir Kužić - Osmanlijski zapovjedni kadar u tvrdjavama Klis, Lončarić i Kamen oko 1630 godine

 • Krešimir Kužić - Zašto bi trebalo terminom “kamik” zamijeniti termin “stećak”

 • Lamija Hadžiosmanović - Knjiga i biblioteka Bošnjaka u Sarajevu i drugim mjestima u vrijeme Osmanske vladavine

 • Lamija Hadžiosmanović - Privatne biblioteke Osmanskog perioda u Bosni i Hercegovini

 • Leo Pfefer - Istraga u Sarajevskom atentatu

 • Lovorka Čoralić, Ivana Prijatelj Pavičić - Ivan iz Vrane – mletački admiral u Lepantskom boju (1571.)

 • Leon Biliński - Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilińskog

 • Madžida Bećirbegović - Džamije s drvenom munarom u BiH

 • Marin Knezović - Ivan Kukuljević Sakcinski o Bosni i Hercegovini u doba preporoda

 • Josip Kljajić - Vojnokrajiški čardaci u Slavonsko-srijemskom Posavlju u 18. i 19. stoljeću

 • Marko Vego - Iz istorije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine

 • Marko Vego - Naselja Bosanske srednjovjekovne države

 • Marko Vego - Postanak srednjovjekovne bosanske države

 • Marko Vego - Zbornik srednjovjekovnih natpisa BiH I

 • Mato Ðaković - Moji razgovori sa Alijom

 • Mauro Orbini o Bosni i Humu

 • Mehmed Alagić - Ratna sjećanja (isječci)

 • Mehmed Begović - Izvori Turskog prava od XIV-XIX vijeka

 • Mehmed Begović - O adetima (pravnim običajima)

 • Mehmed Begović - Porodični vakufi

 • Mehmed Handžić - Islamizacija u BiH

 • Mesud Šadinlija - 1. Slavna Brigada Sarajevo

 • Mevludin Mahmutbegović - Živiničke Ose

 • Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak - Muslimani u BiH

 • Mensur Seferović - Vojska za jedno ljeto (I dio)

 • Mensur Seferović - Vojska za jedno ljeto (II dio)

 • Mensur Seferović - Vojska za jedno ljeto (III dio)

 • Merisa Karović - Muslimanske milicije u Bosni i Hercegovini 1941.-1945.

 • Mihailo Dinić - Dubrovčani kao feudalci u Srbiji i Bosni

 • Milan Kruhek - Kostajnica u protuturskoj obrani Hrvatskoga Kraljevstva

 • Milan Kruhek - Križevačka tvrđava i utvrde Križevačke kapetanije

 • Milan Prelog - Povijest Bosne

 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu

 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Informativna brošura za bosanskohercegovačke iseljenike

 • Mirsad Mahmutović - Dijaspora: jučer, danas, sutra

 • Mitar Papić - Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije

 • Mitar Papić - Tragom kulturnog nasljeđa

 • Mladen Ančić - Kasnosrednjovjekovni Stolac

 • Muhamed Čajlaković - Nastanak i razvoj institucije vakufa s posebnim osvrtom na vakuf u BiH

 • Muhamed Hadžijahić - Povijest Bosne u IX i X stoljeću

 • Muhamed Hamidović - Studija - Principi i metodološki postupak za obnovu Ferhad-pašine džamije u Banjoj Luci

 • Muharem Omerdić - Derviši i tekije u Sarajevu

 • Mula Mustafa Bašeskija - Ljetopis (1746 - 1804) (dio I)

 • Munib Maglajlić - Bošnjaci i Bosna (Ogledanje na temu: ime, jezik i pismo, domovina, država)

 • Munir Gavrankapetanović - U plamenu kušnje

 • Murad Hofmann - Evropa i njeni muslimanski susjedi: konflikt ili pomirenje?

 • Muris Idrizović - Prve bošnjačke književnice

 • Mustafa Imamović - Bošnjački etnos: identitet i ime

 • Mustafa Imamović - Historija Bošnjaka

 • Mustafa Memić - Bošnjaci Crne Gore

 • Mustafa Memić - Muslimani iz Crne Gore u Albaniji

 • Mustafa Memić - Sarajevo kao migracioni centar muslimana iz Crne Gore

 • Mustafa Traljić - Sarajevski grad Vratnik

 • Nada Klaić - Srednjovjekovna Bosna

 • Naser Orić - Srebrenica svjedoči i optužuje - 1992-1994

 • Nedžad Latić - Boja Povijesti (Izetbegovićeve godine '83-'03)

 • "Nedim Filipović" - Islamizacija u BiH (dio)

 • Nedžad Kurto - Arhitektura u Austrougarskom periodu

 • Nedim Šarac - Politički život u Sarajevu između dva svjetska rata

 • Nihad Čengić - Begova džamija kao djelo umjetnosti

 • Nijaz Mesihović - Evropa predrasuda i budućnost malih naroda

 • Nijaz Veladžić-Veljun - Krajiške gazije

 • Ni krivi, ni dužni - Knjiga nestalih općine Prijedor

 • Noel Malcolm - Povijest Bosne

 • Nusret Šehić - Četništvo u Bosni i Hercegovini (1918.-1941.)

 • Nusret Šehić - BiH (1918-1925)

 • Omer Hadžiselimović - Na vratima Istoka

 • Omer Ibrahimagić - Dejton - Bosna u Evropi - Pravna sustina Dejtona (VKBI)

 • Omer Ibrahimagić - Državno pravni razvitak Bosne i Hercegovine

 • Opširni popis Bosanskog sandžaka 1604

 • Opširni popis Kliškog Sandžaka iz 1550. godine

 • Pavao Anđelić - Bobovac i Kraljeva Sutjeska

 • Pavao Anđelić - Trgovište, varoš i grad u srednjovjekovnoj Bosni

 • Pešterska visoravan - Putopis

 • Petar Vlahović - Značaj novopazarskog kraja za proučavanje narodnih običaja

 • Praistorija jugoslavenskih zemalja - V Željeno doba, CBI, Sarajevo, 1987.

 • Preporod - Arhiva Genocida

 • Prijedorski kraj

 • Prokopije Čokorilo, Joanikije Pamučina, Staka Skenderova - Ljetopisi

 • Radmila Tričković - Spisak muhafiza Beograda od 1690-1789 godine

 • Rasim Delić - Čast je braniti Bosnu

 • Rasim Hurem, Seka Brkljača - Historiografska literatura o Bosni i Herecegovini u Drugom svjetskom ratu objavljena nakon 1980. godine u zemlji i inostranstvu

 • Rašid Durić - Trajna tradicija

 • Ratimir Gašparović - BiH na geografskim kartama od prvih početaka do kraja XIX vijeka

 • Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije: zbornik radova

 • Richard Holbrooke - Završiti rat

 • Risto Besarović - Iz kulturnog života u Sarajevu pod austrougarskom upravom

 • Risto Miličević - Hercegovačka prezimena

 • Robert J. DONIA – Sarajevo: Biografija grada - sadržaj

 • Robert J. Donia - Geneza opsade Sarajeva

 • Rožaje i Štavički kraj (1960 izdanje)

 • Rusmir Mahmutahmutćehajić - Stolačka čaršija u vidiku perenijalne filozofije (prvi dio)

 • Rusmir Mahmutahmutćehajić - Stolačka čaršija u vidiku perenijalne filozofije (drugi dio)

 • Sadžida Šahmanović - Bosna i Hercegovina na starim geografskim kartama u kartografskoj zbirci Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

 • Sadžida Šahmanović - Bibliografija - Geografski pregled

 • Sadik Šehić - Gradačac

 • Sadik Šehić - Zmaj Od Bosne

 • Safet Bandžović - Balkanizacija Balkana

 • Safet Bandžović - Bosna i Hercegovina u raspravama i odlukama Drugog zasjedanja AVNOJ-a

 • Safet Bandžović - Bošnjaci u postjugoslovenskoj srpskoj historiografiji

 • Safet Bandžović - Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i CG tokom XIX stoljeća

 • Safet Bandžović - Migraciona kretanja muslimanskog stanovništva na Balkanu krajem 19 stoljeća

 • Safet Bandžović - O djelovanju "Gajreta" u Sandžaku između dva svjetska rata

 • Safvet-beg Bašagić: Kratka uputa u prošlost BiH

 • Safvet-beg Bašagić - Znameniti Bošnjaci (dio)

 • Salim A. Hadžić - Muslimani u Austriji

 • Salih Jalimam - Bošnjaci - politički osuđenici u Kazneno-popravnom domu u Zenici, 1945.-1954. godine

 • Salih Jalimam - Historija Bosanskih Bogomila

 • Salih Jalimam - Zagonetka postojanja

 • Salih Jalimam - Zenički kraj kroz arheološke spomenike

 • Salih Kulenović - Etnologija sjeveroistočne Bosne

 • Samrtno Srebreničko ljeto ‘95.

 • Sarajevska vijećnica

 • Sead Omerbegović, Halid Tubić - Kalesija, priprema i odbrana od agresije 1992

 • Sead Omerbegović, Enver Jukanović, Muharem Avdić - Vrijeme odluka i otpora, Kalesija 92-95

 • Sedad Bešlija - Islamska kultura u BiH do kraja XVI stoljeća

 • Sefard 92: Zbornik radova

 • Seka Brkljača - Vojna industrija u BiH i vojno privredni interesi nacističke Njemačke

 • Semiha Kačar - Prava i slobode u Sandžaku

 • Semir Osmanagić - Bosanska piramida sunca

 • Senija Milišić - Historiografska literatura - O Bosni i Hercegovini, objavljena u zemlji i inostranstvu, a koja se odnosi na socijalistički period (1945-1992.)

 • Senija Milišić - O pitanju emancipacije muslimanske žene u Bosni

 • Senija Milišić - O razvoju nauke, prosvjete i kulture u Bosni i Hercegovini 1943-2003. godine

 • Senko Rašljanin - Šerijatski sudovi u Kraljevini Jugoslaviji

 • Sidžil Mostarskog Kadije

 • Sidžil Nevesinjskog Kadije

 • Sidžil Tešanjskog kadiluka (1740-1752)

 • Sima Ćirković - Jedan prilog o banu Kulinu

 • Smail Čekić - Agresija na Bosnu i Hercegovinu (I dio)

 • Smail Čekić - Agresija na Bosnu i Hercegovinu (II dio)

 • Smail Čekić - Genocid nad Bosnjacima Srebrenice

 • Smail Čekić - Istraživanje žrtava genocida sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

 • Spisak poginulih branitelja i civila tokom opsade Sarajeva

 • Spomenički fond Kantona Sarajevo - Ocjena stanja spomeničkog fonda grada Sarajeva nakon rata 1996-2000

 • Srednjovjekovna crkva Bosanska

 • Stipe Banović - Datum pogibije opjevanog junaka Bojčića Alije

 • Stipe Gunjača - Prinos poznavanju porijekla i načinu prijevoza stećaka

 • Suad Ćupina - Izdaje i obrana Hercegovine 1991 - 1995 (isječci)

 • Suad Mahmutović - Pravni položaj muslimana u Austriji s akcentom na bošnjačku populaciju

 • Sulejman Aličković - Bogomili Sandžaka: osvrt na historiju Bošnjaka Sandžaka

 • Svjetlo riječi i IDC - Ubijeni i nestali Hrvati Bosne i Hercegovine (1991-1995)

 • Šaban Hodžić - Migracije muslimana iz Srbije u Bosnu

 • Šaćir Filandra - Bošnjaci i Bosna (Povodom obilježavanja stogodišnjice osnivanja Muslimanske narodne organizacije)

 • Šaćir Filandra - Bošnjačka politika u XX. stoljeću

 • Šaćir Filandra - Ko je ko u Bošnjaka?

 • Šarl Irijart - Bosna i Hercegovina - putopis iz vremena ustanka 1875-1876.

 • Šefik Bešlagić - Leksikon stećaka

 • Šeki Radončić - Kobna sloboda: Deportacija bosanskih izbjeglica iz Crne Gore

 • Šerbo Rastoder - Religija i politika 1991-1999 (Pogled iz crnogorske perspektive)

 • Tado Oršolić - Sudjelovanje dalmatinskih postrojbi u zaposjedanju Bosne i Hercegovine 1878.

 • Todor Kruševac - Bosanskohercegovački listovi u XIX veku

 • Todor Kruševac - Petar Kočić - dokumentarna građa

 • Toma Kovačević - Opis Bosne i Hercegovine

 • TO Okruga Tuzla - Ratni izvjestaji Maj-Juni 1992

 • Toma Popović - Trgovci muslimani u balkanskoj spoljnoj trgovini u XVI vijeku

 • Tomislav Kraljačić - Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882-1903)

 • Tomo Dragičević - Čega se čuva žena u Bosni dok je trudna

 • Ugo Vlaisevljević - Rat kao najveći kulturni događaj

 • Unisa Suljagić - BiH pješadijska regimenta br. 2 u svjetskom ratu od 1914-1918

 • Univerzitetsko sportsko društvo "Bosna" 1947 - 2007., pdf

 • Uzeir Bavčić - Bosanski ustav

 • Ужице - "Ослобођење града од Турака"

 • Ужице - Муслиманска имања и урбанизација вароши (1862-1878.)

 • Vahid Karavelić - Agresija na Bosnu i Hercegovinu (Sjeveroistočna Bosna 1991-1992)

 • Vahid Karavelić - Opsada i odbrana Sarajeva

 • Vesna Mušeta Aščerić - Bosanski stil - jedna od osobenosti bosanskog srednjovjekovlja

 • Vesna Mušeta-Aščerić - Srednjovjekovna naselja na mjestu današnjeg Sarajeva

 • Vid Vuletić Vukasović - Narodna kuća ili dom s pokućstvom u Dalmaciji, u Hercegovini i u Bosni

 • Vladislav Skarić - Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije

 • Vlajko Palavestra - Legende iz Starog Sarajeva

 • Vjekoslav Klaić - Poviest Bosne do propasti kraljevstva 1882

 • Vojin Dimitrijević - Može li se država-nacija na Balkanu pomiriti sa svojim građanima

 • Vojislav Bogićević - Pismenost u Bosni i Hercegovini

 • Zagrebačka džamija

 • Zbornik Dokumenata i Podataka NOR-a. tom XIV - Dokumenti četničkog pokreta Draže Mihailovića (1941 i 1942)

 • Zbornik radova - Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istražuvanja

 • Zbornik radova - Toma Arhiđakon i njegovo doba

 • Zijad Šehić - Historiografska literatura o Bosni i Hercegovini u austrougarskoj epohi (1878 –1918.) objavljena u zemlji i inozemstvu posljednje dvije decenije (1980-1998.)

 • Žarko Muljačić - Jedno nepoznato izvješće iz Dubrovnika o stanju u Otomanskom Carstvu (1531.)